Változás a közgyógyellátásnál! Sokan fogják megkapni alanyi jogon, akiknek eddig nem járt! 150 ezer Ft plusz!

Az új feltételekkel sokan lettek jogosultak, akinek eddig nem járt!!!! Sokaknak igazolás sem fog kelleni, csak igényelni kell és ALANYI JOGON MEGKAPJÁK A 144 EZER FORINTOT! Nem függ a jövedelemtől! 

Mutatjuk az új feltetételeket >>>

Figyelem! Így változott a közgyógyellátás! Sokaknak már igazolás sem kell, alanyi jogon fogják megkapni a közel 150 ezer forintot! Jövedelemtől függetlenül is jár!Mutatjuk kiknek jár alanyi jogon és kinek kell igazolás a kérvényhez

Tavaly ilyen jövedelemfeltétel mellett lehetett igényelni a közgyógyellátást >>>

A családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150 %-át, (42.750 Ft).

A jelenlegi, 2018. január 1-től életbe lépett feltételek szerint >>>>

5%-al emelkedett január 1-től a jövedelemhatár vagyis, az öregségi nyugdíjminimum jelenleg 28.500 forint, ettől volt igényelhető a közgyógyellátás, ez most emelkedett, vagyis idén már 29.925 forintos jövedelemtől vagy ez alatt igényelhető, illetve egyedül élők esetében 44.887 forinttól igényelhető!

Nem az 5%-on van a hangsúly, hanem, hogy ezzel egy nagy lélektani hatrt léptek át, avgyis aki eddig nem volt jogosult rá, mert a jövedelem annyi volt, mint az öregségi nyugdíjminimum, az most már jogosult lehet rá, így több tízezer ember kaphat közggyellátást, akinek eddig a jövedelme miatt nem járt!

Itt vannak a további fontos tudnivalók >>>>>

A közgyógyellátás szociális alapon vehető igénybe azok számára, akiknek gondot jelent a gyógyszerek megvásárlása vagy a különböző kezelések, vizsgálatok igénybe vételéhez van szükségük segítségre. Hogy ki jogosult közgyógyellátásra, azt a törvények szigorú szabályrendszere határozza meg.Akik érintettek lehetnek, azok számára fontos tudni, hogy miben és milyen mértékben vehetik igénybe ezt a fajta állami támogatást. A közgyógyellátás a gyógyuláshoz segíti hozzá a rászorultakat a gyógykezelés költségeinek mérséklésével.

Ha közgyógyellátást szeretnénk igényelni, a kérelmet a lakóhely szerint illetékes egészségpénztár járási hivatalához kell beadni a háziorvos által kiállított igazolással együtt. A méltányossági közgyógyellátás igénylése ügyében az önkormányzat jegyzőjéhez kell fordulni. A jegyző megvizsgálja, hogy a jövedelmi feltételek teljesültek-e és ha igen, 5 munkanapon belül kiküldi az egészségbiztosítási szervnek az igazolást. Az egészségbiztosítási pénztár ezután szakhatósági állásfoglalást ad ki, ebben pontosan megállapítja a rendszeres gyógyellátások havi költségeit és a gyógyszerek havi térítési díjának összegét.

A közgyógyellátás jogosultságnak három típusa van: az alanyi jogon, a normatív alapon és a méltányossági alapon járó közgyógyellátás.

Alanyi jogosultsággal rendelkezik többek között:

aki rendszeresen szociális segélyt kap és egészségkárosodottaki maximum 30%-os rokkantsággal rendelkezik és rokkantsági járadékot kapaki rokkantsági ellátásban részesülaki után a szülő magasabb összegű családi pótlékot kap

Normatív alapon jogosult az, akinek a gyógyellátási költségei havonta meghaladják a mindenkori öregségi nyugdíj minimum összegének 10%-át, azaz a 2850 Ft-ot és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimumot, a 29.925 Ft-ot, egyedül élők esetében a 44.887 Ft-ot.

Méltányosság igénybe vételéhez a jegyzőhöz kell beadni a kérelmet, aki megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot és megvizsgálja, hogy a kérelmező megfelel-e az önkormányzati rendeletben megszabott feltételeknek.

Ha minden feltétel teljesül a jogosult közgyógyellátási igazolványt kap. Ez az igazolvány jogosítja fel használóját arra, hogy térítésmentesen vásárolhasson meg olyan gyógyszereket, melyek a társadalombiztosításon belül a támogatás alcsoportba tartoznak. A közgyógyellátás tehát nem vonatkozik valamennyi gyógyszerre és nem korlátlanul vehető igénybe, csak a gyógyszerkereten belül. A gyógyszerkeret havi maximuma 12.000 Ft. Ha az egyéni gyógyszerigény költségei az 1000 Ft-ot nem érik el, nem állapítanak meg keretet. Az éves gyógyszerkeret mellett eseti gyógyszerkeret is létezik, melynek összege 6.000 Ft.

A közgyógyellátást a gyógyszereken kívül gyógyászati segédeszközök, fogszabályzó és protetikai eszközök megvásárlásához, valamint az ezekhez kapcsolódó javítások költségeinek fedezéséhez és gyógyászati ellátásokhoz is fel lehet használni.

A gyógyszerköltségeket a krónikus betegséghez mérten a havi legkisebb költséggel járó készítmények vagy kezelések számbavételével határozzák meg, azonban legfeljebb 6.000 Ft-ig vehető figyelembe és nem csak a szakorvosi rendelvényes gyógyszerekre vonatkozóan.

Nem ritka az sem, hogy az egészségi állapot romlása miatt a drágább vagy több gyógyszerre lesz szükség, illetve a gyógyszerek vagy a kezelések ellenértéke változik, ezért növelni kell a havi gyógyszerkeretet. 

Ha ez a változás több mint 1.000 Ft, a havi gyógyszerkeretet akár év közben is felül lehet vizsgáltatni, ezt a jogosultnak kell kérelmeznie. 

A magasabb gyógyszerkeret a határozat meghozatala után 15 nappal, a fellebbezési határidő lejártával lesz felhasználható. Amennyiben a gyógyszerkeret csökken, azt már a határozat meghozatalától számított 30. naptól fel lehet használni.

OSZD MEG másokkal is!