Erről tudtál??? Közel 100 ezer forintot kaphat a nagymamád, nagypapád!

Nincs életkorhoz kötve! Alig ismert vissza nem fizetendő támogatás!

Közel 100 ezer forintot kaphat a nagymama vagy a nagypapa csak sajnos nem tud róla és nem is kéri! Nincs életkori kikötés! Egyösszegű, alig ismert állami támogatás nyugdíjasoknak, nagyszülőknek! I

Itt töltheti le a hivatalos ONYF kérelmet, amivel igényelni tudja! 

Akár 85 ezer forint támogatás igényelhető és kapható! ÍGY KÉRVÉNYEZHETI! Egyszeri segély nyugdíjasoknak – akár 80 ezer forint feletti összeg kapható 2018-ban!

Mely esetben állapítható meg egyszeri segély a nyugellátásban részesülő személy részére?

A nyugellátásban részesülő személy részére akkor engedélyezhető egyszeri segély, ha olyan élethelyzetbe került, amely létfenntartását veszélyezteti (pl. katasztrófa, elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, közeli hozzátartozó betegsége stb.), továbbá ha a havi jövedelme – beleértve a szociális törvény 4.§ (1) bekezdésében foglalt jövedelmet is – nem haladja meg a 75.000 forintot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, illetve a 80.000 forintot, ha a kérelmező egyedül él. 

A kérelem elbírálásánál figyelembe kell venni a kérelmezővel közös háztartásban élő, jövedelemmel nem rendelkező eltartottak számát is. 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója rendkívül indokolt esetben ezen összeghatárt meghaladójövedelemmel rendelkező nyugdíjas részére is engedélyezheti az egyszeri segélyt. 

Az tekintendő nyugellátásban részesülőnek, aki– öregségi, özvegyi, szülői nyugdíjban, árvaellátásban,baleseti özvegyi, baleseti szülői nyugdíjban, baleseti árvaellátásban, rehabilitációs járadékban, vagy– mezőgazdasági szövetkezeti, mezőgazdasági szakszövetkezeti, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékában, részesül.

Milyen formában és hova kell benyújtani az egyszeri segély megállapítására vonatkozó kérelmet?

Az egyszeri segélyt az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet kérelmezni, és fel kell sorolni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. 

A kérelem elbírálásához mellékelni kell a rendkívüli körülményeket alátámasztó igazolásokat (pl. a kérelmező nevére kiállított temetési számla, egészségi állapotra, gyógyszerköltségre vonatkozó dokumentumok, stb.). A kérelmet a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál lehet benyújtani.

Az egyszeri segély évente hány alkalommal állapíthatómeg? Az egyszeri segély a kérelmező számára évente csak egy alkalommal állapítható meg.

Milyen összegben kerül megállapításra az egyszeri segély? Az egyszeri segély összege nem lehet kevesebb 15.000.- forintnál, de nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét (42.750,- Ft). 

Ezen összeghatárt meghaladó egyszeri segélyt csak rendkívül indokolt esetben az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója engedélyezhet. Rendkívüli esetben akár 85.000 ft-os támogatást is kiutalhatnak!

OSZD MEG másokkal is!