Családi pótlékosok figyelem! A Nav kimondottan Nektek szóló közleményt tett közzé!

Egy, a családi pótlék mellé járó plusz pénzre hívják fel a családok figyelmét.

Figyelem, ezt részletesen olvasd el, lehet hogy neked is jár a pluszpénz!

A NAV ugyanis kiadta a tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a családi pótlék mellé járhat egyes feltételek esetén még több pénz.

CSALÁDI PÓTLÉKRA JOGOSULTAK FIGYELEM! FONTOS KÖZLEMÉNYT TETT KÖZZÉ A NAV, RENGETEG CSALÁDI PÓTLÉKOST ÉRINT! 

TÖBB TÍZEZER FORINTOS TÁMOGATÁST IGÉNYELHET 1,2,3, 4 GYERMEK UTÁN! ITT A HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓ

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakbanSzja tv.) 2016. december 31-éig hatályos 71. § (1) bekezdés e) pontja alapjánbéren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónakiskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekenként,tanulóként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész.

E § alkalmazásában iskolakezdési támogatásnak minősül az a juttatás, amelyet amunkáltató a köznevelésben (vagy bármely EGT-államban ennek megfelelőoktatásban) részt vevő gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév első napjátmegelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig tankönyv, taneszköz,ruházat vásárlására jogosító – papír alapon vagy elektronikus formábankibocsátott – utalvány formájában juttat.

Ennek feltétele, hogy a juttatásban részesülőmagánszemély a juttató olyan munkavállalója, aki az említett gyermeknek,tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra vagy hasonlóellátásra jogosult szülője, gyámja (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot)vagy e szülőnek, gyámnak (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) veleközös háztartásban élő házastársa, és a juttatásra való jogosultságfeltételeinek fennállásáról a munkáltatónak nyilatkozatot tesz

OSZD MEG másokkal is!