Aktuális pályázati lehetőségek 2018

2018-ban is sorra jelennek meg a vissza nem térítendő pályázati támogatások. A felhívások révén mód nyílik korszerűsíteni, felújítani, munkavállalókat képezni, telephelyet fejleszteni, csak élni kell a lehetőséggel. Fontos tudni, hogy a rendelkezésre álló anyagi források végesek, így csak az kaphat támogatást, aki felkészülten és céltudatosan fut neki a pályázati időszaknak, van elegendő információja, hol, mikor, mit és mire lehet igényelni. Emiatt a Pályázatjegyzék.hu segítségével, akik már több mint 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek pályázatírás és projektmenedzsment területén, csokorba szedtük az aktuális pályázati lehetőségeket, tudnivalókat. Összeállításunkban többféle pályázati felhívás is szerepel, vannak önerő nélküli és részben önerős pályázatok is.
 
Pest megyei vállalkozások telephelyfejlesztése

A pályázat keretében lehetővé válik a Pest megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások meglévő telephelyeinek átalakítására, modernizációjára és bővítésére, illetve a nem megfelelő telephelyek kiváltására, új telephely, vagy új épület építésére nyílik lehetőség. A felhívásra olyan mikro-, kis és középvállalkozások nyújthatják be támogatási kérelmüket, akik legalább 2017. december 31. óta Pest megyei székhellyel rendelkeznek, 100%-ban tulajdonosok a fejlesztéssel érintett telephely kapcsán, az éves átlagos statisztikai állományi létszámuk minimum 1 fő volt, továbbá rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel. A pályázatok szakmai értékelése során előnyt élveznek a gyógyszeripari, gyártói, építőipari tevékenységet végző vállalkozások. 

A felhívás keretében az új épület építése, létesítése, illetve a már meglévő épületek átalakítása, bővítése mellett eszközbeszerzésre, megújuló energiaforrás beszerzésére, bemutatóterem vagy iroda építésére, belső parkolók kialakítására is lehetőség van. A pályázat keretében minimum 20 és maximum 100 millió forint értékű támogatás igénylésére van lehetőség.A projektek támogatási intenzitása 10-55%, a támogatási kategóriáktól és vállalkozásmérettől függően. A pályázati felhívásra a támogatási kérelmeket május 21-én reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók.

Munkahelyi képzések

A munkahelyi képzések támogatására a KKV-k minimum 3 millió és maximum 50 millió forintra, a nagyvállalatok pedigminimum 10 millió, maximum 100 millió forintösszegben igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást, akár 100%-os intenzitással. A konstrukciók célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozás versenyképessége, a fejlesztés megvalósításával jelentős mértékű hatékonyság növekedést érhessenek el a vállalkozások saját folyamataiban.

A mikro-, kis- és középvállalatok számára szóló képzési pályázatok:

Nem közép-magyarországi régió: A támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 21-én 10.00 órától kezdődőenvan lehetőség a forrás kimerüléséig.

Közép-magyarországi régió: A felhívásra csak a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A támogatási kérelmek benyújtására 2018. április 10. 8.00 órától 2018. május 11-igvan lehetőség.

A nagyvállalatoknak szóló képzési pályázatok:

Nem közép-magyarországi régió: A támogatási kérelmek 2018. március 20. 10.00 órátólkezdődően nyújthatóak be.

Közép-magyarországi régió: A pályázatok 2018. április 6-től 2018. május hó 11-ig nyújthatóak be.

Épületenergetikai fejlesztések 

A pályázat keretében támogatható tevékenység a hőszigetelés, a nyílászáró csere, a fűtési és HMV hálózat korszerűsítés, a világítás korszerűsítés, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek telepítése. A támogatásra minden olyan mikro-, kis- és középvállalkozás pályázhat, amely rendelkezik legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel, az átlagos éves statisztikai állománya az előző lezárt üzleti évben legalább 1 fő volt, valamint Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező kettő könyvvitelt vezető gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég. A projekt területi korlátozása:Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 100 millió Ft. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet. A támogatási kérelmek benyújtása 2018. március 14. 12.00 órától 2018. június 28. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik. 

Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energetikai korszerűsítése

A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására. A pályázók köre kapcsán 2 célterület került meghatározásra: 1. Kertészeti üzemek és állattartó gazdaságok, 2. Élelmiszeripari- és borászati üzemek.

A támogató tevékenységek között szerepel az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, világítási rendszereinek korszerűsítése, épületgépészeti fejlesztések, energiatakarékos technológiák kiépítése, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. A támogatás intenzitása a Közép-magyarországi régióban maximum 40%, a vidéki régióban maximum 50% lehet. A pályázatokat 2018. február 19-től nyújthatják be a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-, kis és középvállalkozások.

Állatmenhelyek, és ebrendészeti telepek korszerűsítése

Az állatmenhelyek korszerűsítésére civil szervezetek, az ebrendészeti telepek fejlesztésére pedig civil szervezetek, és települési önkormányzatok is pályázhatnak. A felhívások keretében 1-5 millió forint támogatás igényelhető, a pályázatokat 2018. május 31-ig kell benyújtani. Fontos, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség a pályáztatási szakaszban.

Hulladékok hasznosítására és hulladékhasznosító rendszerek fejlesztésére

A pályázati felhívásban támogathatóak a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok - ezen belül a fa-, papír-, üveg-, műanyag-, fém csomagolási hulladék; gumiabroncs hulladék; elektromos és elektronikus berendezések hulladéka; akkumulátor hulladék – anyagában történő hasznosítását vagy anyagában történő hasznosítása mellett gyűjtését és/vagy előkezelését is végző vállalkozások. Támogatható tevékenységek köre:1. Üveg csomagolási hulladék innovatív gyűjtési rendszerének támogatása,2. Anyagmozgató gépek, eszközök beszerzése, 3. Hulladéktömörítő gépek, bálázó gépek beszerzése, 4. Aprító berendezések beszerzése, 5. Szennyező- és idegenanyag komponenseket leválasztó rendszerek, hulladék válogató szalagrendszerek kiépítése, 6. Elhasznált gumiabroncsok anyagában hasznosítását elősegítő fejlesztés támogatása, 7. Elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékfrakciók hasznosításának támogatása, 8. Műanyag-, fa-, papír csomagolási hulladékokat feldolgozó technológiai fejlesztések támogatása a hulladék gyártástechnológiába történő befogadására, primer nyersanyag kiváltása hulladékból előállított másodnyersanyaggal, 9. Hulladékanalízis kialakításának támogatása.

Az igényelhető támogatás összege az első 8 támogatható tevékenység esetén minimum 2 000 000 forint, maximum 100 000 000 forint, míg a 9. pontba foglalt tevékenység esetében 100 000 forinttól 10 000 000 forintig terjedő összeg lehet. A támogatás intenzitása 35%, melykisvállalkozások számára 20 százalékponttal, középvállalkozások számára 10 százalékponttal növelhető. A támogatási intenzitás – az előzőeken túl– a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető. A pályázatok 2018. május 28-2018. június 29 között nyújthatóak be.